+31 (0)475-252052 info@thecertificationleaders.nl

Certificatieproces

Certificerende instanties dienen te voldoen aan de vereisten van de ISO 17021, de norm voor Certificatie Instellingen. Volgens deze eisen verloopt een certificatie proces als volgt:

Stap 1: Aanvragen offertes Certificerende Instanties
Vraag een persoonlijke intake aan bij The Certification Leaders om een snel en vrijblijvend voorstel te ontvangen. 

Stap 2: Pre-Audit
Inzicht hebben in de huidige status van het managementsysteem en in hoeverre deze al voldoet aan de eisen van de ISO 9001:2015 norm? Met een pre-audit worden onderdelen blootgelegd die nog verdere verbetering nodig hebben voordat de certificeringsaudit kan plaatsvinden.

Stap 3: De Certificeringsaudit

Een certificeringsaudit bestaat uit 2 fases.
Fase 1: De documentatiebeoordeling
Een beoordeling van het gedocumenteerde managementsysteem om vast te stellen of alle gedocumenteerde informatie aanwezig is waar de norm om vraagt. Zo wordt beoordeeld of de organisatie klaar is voor de volgende auditfase. 

Fase 2: De implementatieaudit
Tijdens de documentatiebeoordeling is vastgesteld of er een managementsysteem is opgezet die in opzet voldoet aan de eisen van ISO 9001:2015. Gedurende de implementatie audit wordt beoordeeld of de organisatie ook conform deze opzet werkt. We gaan de praktijk in om te beoordelen of processen verlopen conform de vereisten van de norm en conform eigen procedures. Tevens is er aandacht voor continue verbetering.

Stap 4: Afronding en opvolging
In deze fase rond de auditor de rapportage af. Mogelijkerwijs zijn er nog punten die opgepakt dienen te worden voordat tot certificatie overgegaan kan worden. Deze punten worden meegegeven aan de organisatie en er worden afspraken gemaakt over de opvolging hiervan.

Nadat het definitieve rapport is opgemaakt vind een interne toetsing op de kwaliteit van de rapportage plaats en wordt de definitieve certificatiebeslissing genomen.  

Stap 5: Jaarlijkse opvolging
Een certificaat conform ISO 9001 is geldig voor 3 jaren. Ieder jaar wordt er een controle audit uitgevoerd om vast te stellen of het managementsysteem blijft voldoen aan de gestelde eisen en of de organisatie voldoende aandacht blijft houden voor continue verbetering.