+31 (0)475-252052 info@thecertificationleaders.nl

Kwaliteit

Binnen managementsystemen draait alles om kwaliteit, compliance en continue verbetering. Zo ook binnen The Certification Leaders. De processen van de organisatie zijn dusdanig ingericht dat klanten op een goede wijze worden ondersteund, maar tegelijkertijd wordt gewaarborgd dat het certificatie proces voldoet aan de gestelde eisen.

Voor Certificerende Instellingen zijn de eisen onder andere opgenomen in de ISO 17021. Een Certificerende Instantie kan zich laten accrediteren conform deze norm om aan te tonen dat de processen van hoog niveau zijn en om een extra kwaliteitsstempel mee te geven aan de uitgegeven certificaten. 

The Certification Leaders zit in het proces van accreditatie conform ISO 17021. De audits welke worden uitgevoerd voldoen dan ook aan alle gestelde eisen om de kwaliteit te waarborgen van de audits. Zo worden auditoren uitgebreid gescreend en gemonitord om zeker te stellen dat de auditoren die worden ingezet niet alleen kennis hebben van de norm, maar ook van de branche. Daarbij voldoen onze auditoren aan de eisen van de ISO 17021.