+31 (0)475-252052 info@thecertificationleaders.nl

Met een ISO 27001 certificaat ben je voorbereid op de toekomst

Informatiebeveiliging, cyber security, ISO 27001, databeveiliging, Information Security Managementsystem. Voor sommige bedrijven geen onbekende termen meer en inmiddels al volledig geïmplementeerd in de dagelijkse werkzaamheden. De medewerkers weten wat er van ze verwacht wordt en het IT team is door het business continuity plan goed op de hoogte van de procedure bij een eventuele data lek. Helemaal geen verkeerde stap, als u bedenkt dat de ISO 27001 steeds vaker terug komt in zowel aanbestedingseisen als klanteisen. Zo heeft Pro Rail zijn leveranciers de eis opgelegd om voor juli 2021 een ISO 27001 certificaat te bezitten. Wil je als bedrijf tegenwoordig een samenwerking aangaan met de grote spelers? Dan moet je een ISO 27001 certificaat kunnen overhandigen.

Wist u dat niet alleen bedrijven in de IT sector te maken hebben met ISO 27001? Iedere bedrijf die te maken heeft met klantgegevens moet zijn data goed beschermd hebben. ISO 27001 zorgt ervoor dat dit geborgd wordt en u kunt aantonen processen rondom dataverwerking goed te beheersen. Wel zo’n prettige zekerheid voor uw klanten.

Een ISO 27001 audit is opgebouwd in twee fases. Fase 1 richt zich op het vooronderzoek. Dit wil zeggen dat we controleren of alle verplichten documentatie en beleidsstukken aanwezig zijn. Als dit het geval is stellen we vast dat uw bedrijf klaar isvoor fase 2. Tijdens deze fase richten we ons op de implementatie van het Information Security Management System. Hierin wordt onder andere de annex A uit de ISO 27001 getoetst en worden medewerkers geïnterviewd. De duur van een audit hangt af van de complexiteit van de processen, het aantal medewerkers en de locaties. Voor meer informatie over de ISO 27001 audit kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij kunnen u dan een goed beeld geven van wat een ISO 27001 audit voor uw bedrijf inhoudt.